Αύξηση των επιδόσεων της Ελλάδας στην Καινοτομία

Αύξηση των επιδόσεων της Ελλάδας στην Καινοτομία
H Ελλάδα παρουσιάζει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ΕΕ όσον αφορά τη βελτίωση της καινοτομίας, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας.

Bελτιωμένες επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας παρουσιάζει η Ελλάδα, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας 2019  (European Innovation Scoreboard - EIS), ο οποίος δημοσιεύθηκε φέτος τον Ιούνιο.

Εξετάζοντας όλη την περίοδο 2011-2018, η Ελλάδα εμφανίζει συνεχή ανοδική πορεία, με τον συνθετικό δείκτη καινοτομίας (Summary Innovation Index) να ανέρχεται από 61 το 2011, σε 82 το 2018. Το διάστημα μεταξύ 2011 και 2018, η Ελλάδα είχε δηλαδή τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ΕΕ όσον αφορά τη βελτίωση της καινοτομίας, με αύξηση κατά 20,2%, με τη Λιθουανία να έχει την καλύτερη επίδοση (25,7%). Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βελτίωσης ανέρχεται στο 8,8%.

Στην παραγωγή των δεικτών καινοτομίας για την Ελλάδα συμβάλλει και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) με την παροχή των επίσημων στατιστικών στοιχείων για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς και για δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης.

Όμως…

Παρ’ όλη τη τεράστια αύξηση, η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται στην ομάδα των κρατών-μελών με μέτριες επιδόσεις στην καινοτομία, και κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στην ίδια κατηγορία με την Ελλάδα ανήκουν άλλες 13 χώρες μεταξύ των οποίων η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Κύπρος. Δηλαδή ενώ αυξάνονται ραγδαία οι επιδόσεις μας, ακόμα δεν έχουν φτάσει στο σημείο άλλων κρατών.

Πού σημειώνουμε τη μεγαλύτερη αύξηση;

Όπως προκύπτει από τους επιμέρους δείκτες, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η επίδοση της χώρας όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, την καινοτομία των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ), καθώς και τη συνεργασία καινοτόμων ΜμΕ με άλλους φορείς.

Πιο αναλυτικά, η Ελλάδα παρουσιάζεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στις διαστάσεις "Καινοτόμοι" (Innovators) και "Διασυνδέσεις" (Linkages). Οι υψηλές επιδόσεις αφορούν τους δείκτες για τις ΜμΕ που καινοτομούν σε προϊόντα και διαδικασίες, τις ΜμΕ που καινοτομούν σε μάρκετινγκ και οργανωσιακή καινοτομία, τις ΜμΕ που καινοτομούν εντός της επιχείρησης, καθώς και τις ΜμΕ που συνεργάζονται με άλλους φορείς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον δείκτη "Πληθυσμός με τριτοβάθμια εκπαίδευση", δείκτης που συνυπολογίζεται στη διάσταση "Ανθρώπινοι πόροι", η επίδοση της χώρας επίσης ξεπερνά τον μέσο όρο της ΕΕ.

Οι διαστάσεις στις οποίες η χώρα υπολείπεται σημαντικά ως προς τον μ.ο. της ΕΕ είναι τα "Περιουσιακά στοιχεία διανοητικής ιδιοκτησίας" (Intellectual assets), η "Xρηματοδότηση και υποστήριξη" (Finance and Support) και το "Φιλικό περιβάλλον για την καινοτομία" (Innovation-friendly environment). Οι χαμηλότερες επιδόσεις καταγράφονται στους δείκτες που αφορούν την προσέλκυση ξένων φοιτητών για διδακτορικές σπουδές, τις εξαγωγές προϊόντων μεσαίας και υψηλής τεχνολογίας και τις δαπάνες κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου.

*Με στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το European Innovation Scoreboard και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Του Δημήτρη Φαλλιέρου

Image source: tawan, Shutterstock.com


Αύξηση των επιδόσεων της Ελλάδας στην Καινοτομία

Leave a Reply