Βάση Βιογραφικών & Boolean Search

Boolean Search

Το Boolean Search είναι μία μέθοδος αναζήτησης με την οποία μπορείτε να κάνετε πιο συγκεκριμένα ή ευρύτερα τα αποτελέσματα αναζητήσης βιογραφικών. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε διάφορες τεχνικές, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να είστε πιο αποτελεσματικοί στην αναζήτηση υποψηφίων.

Οι πιο διαδεδομένες Boolean Searches είναι με τις λέξεις AND, OR και NOT.

Η λέξη OR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διευρύνει την αναζήτησή σας. Εάν ψάχνετε για μία θέση η οποία μπορεί να περιγραφεί με δύο διαφορετικές λέξεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε OR αναμεσά τους για να τις συμπεριλάβετε αμφότερες.

Για παράδειγμα:

  1. Σερβιτόρος OR Σερβιτόρα
  2. Καθηγητής OR Λέκτορας

Εάν αναζητείτε έναν υποψήφιο με συγκεκριμένη επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την λέξη AND για να κάνετε πιο συγκεκριμένη την αναζήτησή σας. Τα αποτελέσματα θα περιλαμβάνουν μόνο βιογραφικά που θα αναφέρουν τις λέξεις που έχετε προσθέσει.

Για παράδειγμα:

  1. Εξυπηρέτηση Πελατών AND Αγγλικά
  2. Developer AND C# AND Java

Προσθέτοντας τη λέξη NOT, έχετε τη δυνατότητα να αποκλείσετε βιογραφικά τα οποία δεν ταιριάζουν με τη θέση που θέλετε να καλύψετε αν και μπορεί να αναφέρονται στην ελ λόγω θέση.

Για παράδειγμα:

  1. Sales NOT Inhouse
  2. Πωλήσεις NOT Εξυπηρέτηση Πελατών

Ορισμένοι τίτλοι θέσεων εργασίας θα περιλαμβάνουν φυσικά περισσότερες από μία λέξεις. Όταν συμβαίνει αυτό, χρησιμοποιήστε εισαγωγικά ώστε η πλατφόρμα να αναγνωρίσει και τις δύο λέξεις μαζί.

Για παράδειγμα:

  1. “Διευθυντής Πωλήσεων”
  2. “Βοηθός Λογιστηρίου”

Εάν επιθυμείτε να κάνετε πάνω από μία αναζήτηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παρενθέσεις.

Για παράδειγμα:

  1. (Sales OR “Sales Rep” OR “Account Manager”) AND (car OR Automotive)
  2. Manager AND (Hotel OR Restaurant OR Hospitality)

 

Εάν χρειάζεστε κάποια βοήθεια σχετικά με την αναζήτηση υποψηφίων στη βάση μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο customercare@kariera.gr ή καλέστε μας στο 210.81.15.318


Βάση Βιογραφικών & Boolean Search

Leave a Reply