Σύνθετη Αναζήτηση Βιογραφικών

Σύνθετη Αναζήτηση Βιογραφικών
Για να διεξάγετε μία σύνθετη αναζήτηση βιογραφικών, ξεκινάτε συμπληρώνοντας τις λέξεις κλειδιά που επιθυμείτε να έχει το προφίλ του υποψηφίου. Αυτό θα μπορούσε να είναι μία βασική δεξιότητα ή ένας πλήρης τίτλος εργασίας.

Στη βάση βιογραφικών μας χρησιμοποιούμε συχνά Boolean search για την αναζήτηση των κατάλληλων υποψηφίων. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακολουθήστε το βίντεο σχετικά με το Boolean Search.

 

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε την περιοχή στην οποία αναζητάτε τον υποψήφιο. Η κάθε αναζήτησή σας μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι και τρεις περιοχές σε ακτίνα έως και 150 χιλιομέτρων ανά περιοχή. Εάν αφήσετε αυτο το πεδίο κενό, στα αποτελέσματα της αναζήτησης θα εμφανιστούν υποψήφιοι από όλη τη χώρα.

Οι δύο άλλες επιλογές είναι σχετικές με τη πιο πρόσφατη δραστηριότητα των βιογραφικών. Η τελευταία δραστηριότητα σχετίζεται με την πιο πρόσφατη σύνδεση του υποψηφίου στο kariera.gr. Η τελευταία τροποποίηση σχετίζεται με την πιο πρόσφατη επεξεργασία ή αποθήκευση βιογραφικού από τον υποψήφιο.

Εάν επιθυμείτε να κάνετε πιο προηγμένες αναζητήσεις, επιλέξτε το: «Προβολή επιπρόσθετων επιλογών αναζήτησης»

Οι επιλογές προηγμένης αναζήτησης βασίζονται σε επιπρόσθετες πληροφορίες τις οποίες οι υποψήφιοι προσθέτουν στο προφίλ τους όταν αποθηκεύουν το βιογραφικό τους στο kariera.gr. Αυτές οι πληροφορίες είναι προαιρετικές, και μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματά σας.

Το πρώτο φίλτρο είναι η επωνυμία της εταιρίας. Εάν επιθυμείτε να δείτε εαν κάποιος υποψήφιος έχει εργαστεί σε κάποια συγκεκριμένη εταιρία, μπορείτε να τη σημειώσετε σε αυτό το πεδίο.

Μπορείτε, επίσης,  να αναζητήσετε τον τίτλο της θέσης που θα πρέπει να κατέχει ο υποψήφιος. Αυτή είναι μία χρήσιμη επιλογή εάν επιθυμείτε να αποκλείσετε υποψηφίους οι οποίοι έχουν αναφέρει τη λέξη κλειδί στο βιογραφικό τους χωρίς απαραίτητα να έχουν αντίστοιχη προϋπηρεσία σε αυτή τη θέση.

Οι υποψήφιοι μπορούν να προσθέσουν στο προφίλ τους τι μισθό επιθυμούν. Επιλέγοντας τον μισθό μπορείτε να αποκλείσετε υποψηφίους των οποιών οι απαιτήσεις δε ταιριάζουν με την αναζήτησή σας.

Ακόμη, το είδος της απασχόλησης είναι σχετικό με το τρέχον είδος απασχόλησης του υποψηφίου.

Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρουν υποψήφιοι που έχουν σπουδάσει σε κάποιο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, μπορείτε να το γράψετε σε αυτό το πεδίο.

Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε το ελάχιστο και μέγιστο βαθμό πτυχίου στα αποτελέσματά σας.

Όταν ένας υποψήφιος αποθηκεύει το βιογραφικό του στη βάση του kariera.gr, το σύστημά μας, υπολογίζει τα χρόνια προϋπηρεσίας που διαθέτει συνολικά. Η προϋπηρεσία του υποψηφίου δεν περιορίζεται από την αναζήτησή σας που σημαίνει ότι θα φαίνονται τα συνολικά έτη προϋπηρεσίας του ανεξαρτήτου κλάδου.

Εάν η θέση εργασίας απαιτεί αρκετές μετακινήσεις για επαγγελματικούς λόγους, μπορείτε να αναζητήσετε υποψηφίους που είναι διατεθειμένοι να μην δουλεύουν σε σταθερή τοποθεσία.

Επίσης μπορείτε να επιλέξετε εάν επιθυμείτε οι υποψήφιοι να εργάζονται ήδη σε κάποια άλλη εταιρεία, εάν έχουν προϋπηρεσία σε Διοικητική θέση ή και τον αριθμό των ατόμων που έχουν στην ομάδα τους.

Εάν η θέση εργασίας που επιθυμείτε να καλύψετε, απαιτεί γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας, τότε μπορείτε να την επιλέξετε από το ακόλουθο μενού. Σε κάθε αναζήτηση μπορείτε να προσθέσετε έως και 3 επιθυμητές γλώσσες.

Τέλος, μπορείτε να επιλέξετε την εργασιακή κατάσταση στην οποία επιθυμείτε να βρίσκεται τώρα ο υποψήφιος.

Εφόσον είστε ικανοποιημένοι με τα φίλτρα που έχετε καταχωρήσει, μπορείτε να επιλέξετε Αναζήτηση.


Σύνθετη Αναζήτηση Βιογραφικών

Leave a Reply