Digital Marketing vs e-commerce


Στο Up event των Ημερών Καριέρας που πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Οκτωβρίου παραβρέθηκε, μεταξύ άλλων, η Κατερίνα Φραϊδάκη, Διδάκτορας του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για μία ομιλία σχετικά με την ενασχόληση με το e – επιχειρείν και τις διαφορές του e-commerce με το digital marketing. Δύο πόλοι της σύγχρονης επιχειρηματικότητας για τους οποίους πρέπει να είμαστε πολύ καλά ενημερωμένοι κατά την digital εποχή, όταν όλο και περισσότεροι δραστηριοποιούνται εμπορικά μέσω διαδικτύου.

Κατερίνα Φραϊδάκη, Διδάκτορας του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Στο ηλεκτρονικό επιχειρείν υπάρχουν δύο μεγάλοι ρόλοι με τον καθένα να έχει τη δική του μαγεία και τα δικά του χαρακτηριστικά.

Ο πρώτος ρόλος είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο και ο δεύτερος είναι το digital marketing. Γιατί είναι διαφορετικοί; Γιατί ο καθένας απαιτεί διαφορετικές δεξιότητες, χρειάζεται έμφαση σε διαφορετικά σημεία ενώ το κοινό τους χρειάζεται αρκετή μελέτη.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο απαιτεί την κατοχή τριών δεξιοτήτων: τεχνικές γνώσεις, marketing και logistics – χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει το ίδιο άτομο να κατέχει και τις τρεις. Όταν ασχολείται κάποιος με το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να μην ασχολείται και με τα τρία κομμάτια, καλείται όμως να επικοινωνήσει με τους υπεύθυνους του καθενός ώστε όλοι μαζί να χτίσουν μία πλατφόρμα με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Το marketing δεν είναι μόνο social media – είναι και analytics – και άρα πρέπει να υπάρχει γνώση των εργαλείων και του χειρισμού τους έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια καλή στρατηγική. Τέλος έχουμε τα logistics, που αποτελούν ένα από τα πιο βασικά προβλήματα, ειδικά των επιχειρήσεων που έχουν προϊόντα. Η δυσκολία έγκειται ως επί το πλείστον στην αποστολή του προϊόντος καθώς πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν προνοήσει για τον τρόπο αποστολής.

Αντιστοίχως, στο digital marketing υπάρχουν τρεις άξονες: τα εργαλεία Μarketing, τα Analytics και το Community management.

Τα εργαλεία του marketing αυξάνονται συνεχώς. Τα analytics, σε μία εποχή που τα νούμερα έχουν γίνει πολύ περισσότερα και καθοδηγούν τη σχεδίαση της μελλοντικής στρατηγικής είναι πολύ σημαντικά, ενώ το community ακολουθεί και αυτό τις εξελίξεις της επιχείρησης καθώς αποτελεί το κομβικό σημείο που θα αναδείξει την επιτυχία ή την αποτυχία της. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η διάρκεια μιας στρατηγικής πρέπει να είναι μακροχρόνια και σταθερή και αυτό θα γίνει παρατηρώντας, «παίζοντας» και μεταφράζοντας τα στοιχεία. Επομένως, ένας καλός digital marketer πρέπει να ενημερώνεται για τις καινούργιες εξελίξεις των εργαλείων marketing και τις νέες τάσεις και να μπορεί να μεταφράζει τα νούμερα των analytics για να μπορεί να κάνει την επόμενη κίνηση του σωστά.

Στην άλλη πλευρά, υπάρχουν οι επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη από ενέργειες digital marketing. Από έρευνα λοιπόν που προέκυψε – από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού εμπορίου ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών – και παρουσίασε η Κατερίνα Φραϊδάκη χωρίζοντας τις επιχειρήσεις σε έντεκα κλάδους και παίρνοντας ως δείγμα δύο με τρεις από κάθε κλάδο, προέκυψαν τα παρακάτω.

Μόνο το 16% αυτών είναι πρωτοπόροι, δηλαδή επιχειρήσεις που έχουν πολύ καλή παρουσία και ακολουθούν όλες τις νέες τάσεις. Το μεγαλύτερο ποσοστό βρίσκεται κάπου στο κέντρο, έχει δηλαδή μία αξιοπρεπή παρουσία και τέλος με 18% ήταν οι αρχάριοι οι οποίοι προσπαθούσαν να κατανοήσουν τα εργαλεία και να βάλουν την επιχείρησή τους στα κοινωνικά δίκτυα.

Ένα άλλο ερώτημα που τέθηκε είναι αν όλες αυτές οι ενέργειες πρέπει να γίνονται από εξωτερικούς συνεργάτες ή από την ίδια την επιχείρηση. Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν παρατηρήθηκε ότι ένα μεγάλο ποσοστό κάνει έναν συνδυασμό.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις επιλέγουν να δίνουν το digital marketing  σε εξωτερικούς συνεργάτες ενώ οι μικρές επιχειρήσεις να πραγματοποιούν οι ίδιες όλες τις ενέργειες. Η παλέτα και τα εργαλεία είναι συγκεκριμένα όμως ο κάθε κλάδος, η κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και χρειάζονται άνθρωποι δημιουργικοί.

E commerce manager και digital marketing manager είναι δύο διαφορετικοί τομείς που πρέπει όμως να συνεργάζονται και πρέπει να έχουν συναίσθηση της διαδικασίας που συμβαίνει κάθε φορά πίσω από κάθε ενέργεια.

 

Της Μιας Κολλια

Copyright: www.shutterstock.com

 


Digital Marketing vs e-commerce

Leave a Reply