Έρευνα | Επένδυση στο Upskilling & Reskilling μετά την Πανδημία

upskilling reskilling
H πλατφόρμα εκπαίδευσης υπαλλήλων TalentLMS της εταιρείας Epignosis και η πλατφόρμα προσλήψεων Workable, σε συνεργασία με το βρετανικό περιοδικό Training Journal, πραγματοποίησαν την 1η έρευνα για τις πρακτικές “Upskilling” και “Reskilling” των εταιρειών.

Της Έθελ Αγγελάτου,

Η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε εκατοντάδες εταιρείες και εργαζομένους τον περασμένο Μάιο, έδειξε ότι το 43% των εταιρειών επένδυσαν περισσότερο στο “upskilling” και το “reskilling” των εργαζομένων τους μετά την πανδημία, ενώ το 42% αυτών, παρακολούθησαν μόνοι τους μαθήματα ώστε να εμπλουτίσουν τις δεξιότητές τους και να ενισχύσουν το βιογραφικό τους.

Σύμφωνα με τις εταιρείες που ερωτήθηκαν, τα 3 Soft Skills στα οποία θεωρούν ότι υπολείπονται οι υπάλληλοί τους είναι η επικοινωνία (57%), οι ηγετικές ικανότητες (54%) και η προδραστική σκέψη (50%), ενώ θεωρούν ότι τα soft skills είναι πιο σημαντικά από τις τεχνικές δεξιότητες όσο κανείς ανεβαίνει τα σκαλιά της ιεραρχίας μιας εταιρείας. Πάντως οι ίδιοι οι υπάλληλοι έχουν διαφορετική άποψη: το 66% θεωρούν ότι οι τεχνικές δεξιότητες είναι εκείνες που θα τους βοηθήσουν στην επαγγελματική τους εξέλιξη.

Η εκπαίδευση των υπαλλήλων σε νέες τεχνολογίες είναι, για το 65% των εταιρειών, ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους έχουν επενδύσει σε προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης. Επιπλέον, ερωτηθείσες για τα οφέλη των προγραμμάτων ενίσχυσης των δεξιοτήτων των υπαλλήλων τους, οι εταιρείες απάντησαν ότι έχουν δει αύξηση της παραγωγικότητας (94%), οφέλη στην επίτευξη των εταιρικών στόχων (84%), στη φήμη της εταιρείας (74%) αλλά και στη διατήρηση ταλέντου (69%).


Έρευνα | Επένδυση στο Upskilling & Reskilling μετά την Πανδημία

Leave a Reply