Εξέλιξέ τους, ή χαιρέτα τους…

εκπαίδευση
Ας ξεκινήσουμε δυναμικά με 2-3 ερωτήσεις που αναζητούν την αλήθεια στη βάση της.
  • Τι εκπαίδευση παρέχετε στις ομάδες σας;
  • Έχετε αίσθηση της επίδρασης (ή της έλλειψης αυτής) που έχει η εκπαίδευση στις ομάδες σας;
  • Ποια είναι η αξία που αποδίδει;
  • Πώς παρακολουθείτε την απόδοση των εργαζομένων σας βάσει των εκπαιδεύσεων που πληρώσατε για να τους παρέχετε;

Τις περισσότερες φορές, αυτό που «ακούγεται» στους οργανισμούς, είναι η λέξη «ανάγκη» κι όχι η λέξη «αξία». Οι περισσότερες εταιρείες επιθυμούν να πολλαπλασιάσουν τις ομάδες τους αναζητώντας επιπλέον στελέχωση, αντί να κάνουν σωστή διαχείριση των υφιστάμενων, να τις εκπαιδεύσουν και να μετρήσουν με αντίστοιχα KPIs την απόδοσή τους, βάσει της εκπαίδευσης που έλαβαν. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, οι ομάδες εκπαιδεύονται μεν, αλλά χωρίς να παρακολουθούνται μέσω κάποιου ελεγκτικού μηχανισμού για την αξία που χρειάζεται να αποδοθεί κατόπιν. Πόσες φορές μάλιστα, καταλήγει ένας manager να παραπονιέται μερικούς μήνες μετά από μια εκπαίδευση, λέγοντας «τελικά, και που τους εκπαιδεύσαμε, δεν απέδωσε».

Συνεπώς, η στελέχωση προσωπικού δεν μπορεί να λειτουργήσει επιτυχώς, όταν:

  • τα συστήματα και διαδικασίες είναι ελλιπή
  • δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος για στελέχωση
  • η εκπαίδευση πραγματοποιείται χωρίς ξεκάθαρες αιτίες, αλλά αφορμές
  • οι managers δεν μπορούν να διαγνώσουν τι πραγματικά θα εξέλισσε την ομάδα τους (εκπαίδευση, στελέχωση, μετακινήσεις, προαγωγές, κ.λπ.)

Από ένα case που έπεσε στην αντίληψή μου πριν λίγο καιρό, έχει νόημα να τονιστεί επιπλέον, πως η εκπαίδευση των ομάδων «ακουμπάει» τόσο τις αποφάσεις των managers, όσο και την κουλτούρα μιας εταιρείας εν γένει. Πιο συγκεκριμένα, αν η κουλτούρα του οργανισμού δίνει τελικά το περιθώριο και υποστηρίζει στους υπεύθυνους ομάδων να διαχειριστούν το ζήτημα της εκπαίδευσης σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις και να εξελίξουν τις ομάδες τους αναλόγως.

Στο συγκεκριμένο case, ένας υποψήφιος στελεχώθηκε σε μια πολυεθνική εταιρεία στον κλάδο της τεχνολογίας (παρά την αποχή του από την αγορά εργασίας για αρκετά μεγάλο διάστημα λόγω σοβαρών οικογενειακών θεμάτων), μόνο και μόνο γιατί παράλληλα με τις αξιόλογες σπουδές του, είχε παρακολουθήσει μια εκτενή λίστα eLearning μαθημάτων μέσω Coursera. Μέσα σε αυτά, υπήρχε, μάλιστα, ένα που αφορούσε εξειδίκευση σε συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού που ήταν άκρως επιθυμητή από την εταιρεία. Αξιοσημείωτο όμως είναι ότι ο manager του, έχοντας διαγνώσει την εξοικείωσή του στην επιλογή σημαντικών eLearning μαθημάτων, δημιούργησε άτυπα μια ακαδημία eLearning εντός του division του, θέτοντας αρκετά σύντομα υπεύθυνο τον νεοπροσληφθέντα, για να ερευνά και να καταχωρεί όλα τα μαθήματα που χρειάζεται η ομάδα να εκπαιδεύεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Εν κατακλείδι, πόσο σύμφωνους σας βρίσκουν τα παραπάνω. Αν ναι, είστε όμως παράλληλα έτοιμοι να διεκδικήσετε την αλλαγή της κουλτούρας του οργανισμού που βρίσκεστε για να τα επιτύχετε και αναβαθμίσετε τις ομάδες σας;

Της Έθελ Αγγελάτου

Main photo: www.shutterstock.com


Εξέλιξέ τους, ή χαιρέτα τους…

Leave a Reply