Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ


 

Μυλαίδη Στούμπου, Υπεύθυνη Πωλήσεων της Microsoft

Η Μυλαίδη Στούμπου είναι Μηχανικός Πληροφορικής και εργάζεται στην Microsoft ως υπεύθυνη πωλήσεων σε χώρες του εξωτερικού, με πάθος για την τεχνολογία με 23 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε διάφορους ρόλους και θέσεις ευθύνης. Eίναι μέλος του WiB και της ΕΕΔΕ, μέλος του Women@Microsoft Chapter και μέντορας σε γυναίκες και νέους επιχειρηματίες. Κυρίως όμως υπέρμαχος των ίσων ευκαιριών!

 

 

 

Στο Up event των φετινών Ημερών Καριέρας μας μίλησε λοιπόν για τις μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές που βιώνουμε και τον τρόπο που αλλάζει η τεχνολογία τον κόσμο μας. Το 1/3 των τηλεφωνικών κλήσεων παγκοσμίως γίνεται μέσω skype και κάθε δευτερόλεπτο ανταλλάσσονται 2,5εκ emails. Η τεχνολογία έχει φέρει όλο τον κόσμο πιο κοντά και έχει δώσει την ευκαιρία σε πολλούς να διαπρέψουν επιστημονικά, μαθησιακά και επιχειρηματικά. Υπάρχει ένα «όμως» που αναφέρεται στις γυναίκες. Έρευνα που έχει διεξαχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013 έδειξε ότι μόνο 29 στα 1.000 κορίτσια επιλέγουν τεχνολογικά κι επιστημονικά πεδία (STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics) ενώ στα αγόρια το ποσοστό είναι ένα στα δέκα. Από αυτές, μόνο το 4% των γυναικών αποφοίτων καταλήγουν να εργαστούν σε κλάδους STEM και μόνο 19% των εργαζομένων σε κλάδους STEM έχουν γυναίκες προϊσταμένους καθώς το ποσοστό είναι 45.2% στους υπόλοιπους κλάδους.

 

Το The WISE Campaign  (campaign to promote women in Science, Technology and Engineering) είναι μία καμπάνια στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα δικαιώματα των γυναικών. Σε πανευρωπαϊκή έρευνα που διεξήγαγε,  ανεδείχθη ότι μόλις 17% είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση των εργαζομένων γυναικών σε τεχνολογικούς κλάδους όλων των βαθμίδων. Η θετική πλευρά αυτής της έρευνας ήταν ότι στην Ανατολική Ευρώπη υπήρχε ένα μεγαλύτερο ποσοστό 20%, ενώ τα υπόλοιπα ποσοστά ήταν 17% σε Γαλλία, Ισπανία 16% στη Δανία 15% σε Γερμανία, Φινλανδία και 9% στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όσον αφορά την επιχειρηματικότητα οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 19.2% μόνο των επιχειρηματιών στον κλάδο STEM, ενώ σε άλλους κλάδους η συμμετοχή τους ανέρχεται στο 53.9%. Μόνο το 2% των αυτο-απασχολούμενων γυναικών εργάζονται στους τεχνολογικούς κλάδους, σε σχέση με 3.5% των αυτο-απασχολούμενων ανδρών. Το θετικό στοιχείο είναι ότι το Gender Payment Gap, δηλαδή η διαφορά αμοιβών σε γυναίκες-άνδρες στην Αμερική είναι τεράστια ενώ στην Ευρώπη δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά αν λάβουμε υπόψη την αντίστοιχη ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, το είδος απασχόλησης και την εμπειρία.

Τα πράγματα όμως δεν ήταν πάντα έτσι καθώς μέχρι τη δεκαετία του ‘80 τα ποσοστά ήταν στο 37%. Η ιστορία λοιπόν μας δείχνει ότι επικεφαλής της ομάδας προγραμματισμού του Apollo της NASA ήταν η Margaret Hamilton, η οποία ηγούνταν της ομάδας που δημιούργησε το λογισμικό για την αποστολή Apollo. Ο άνθρωπος δεν θα είχε πάει στο φεγγάρι, αν δεν ήταν αυτή η γυναίκα! Η Grace Hopper ήταν αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, εφευρέτης του πρώτου compiler όπου μέχρι και σήμερα γίνονται διαγωνισμοί πληροφορικής στο όνομά της στην Αμερική. Παρατηρούμε λοιπόν ότι οι γυναίκες στα πρώτα χρόνια της τεχνολογίας οι γυναίκες ήταν σε πολύ υψηλά ποσοστά.

 

Grace Hopper

Το 2013 οι τεχνολογικοί κλάδοι είχαν μόνο 26% γυναίκες σε αντίθεση με το 1960 που το ποσοστό ήταν 35%!

Αυτό οφείλεται στα κοινωνικά στερεότυπα, το μη φιλικό εργασιακό περιβάλλον, την έλλειψη σχετικού προσανατολισμού από τα σχολικά χρόνια, την άγνοια για τις προοπτικές του κλάδου, το  φόβο απέναντι στους πολλαπλούς ρόλους, την  περιορισμένη αυτοπεποίθηση και την έλλειψη προτύπων.

Συμπερασματικά, πρέπει να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες σε κλάδους STEM και γιατί;

Στην Ε.Ε. δημιουργούνται 120.000 νέες θέσεις εργασίας ετησίως και μέχρι το 2020 η Ε.Ε. θα έχει έλλειμμα περί τους 900.000 εργαζομένους με συναφείς δεξιότητες. Το 40% του εργατικού δυναμικού είναι γυναίκες και το 80% των αποφάσεων αγοράς καταναλωτικών προϊόντων λαμβάνονται από γυναίκες. Μελέτη της Ε.Ε. το 2013 έδειξε ότι η αύξηση του ποσοστού γυναικών στον τεχνολογικό κλάδο μπορεί να επιφέρει αύξηση του GDP της Ε.Ε. κατά 9 δις € ετησίως!

 

Της Μίας Κόλλια

Copyright: www.shutterstock.com


Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Leave a Reply