Η σημασία ενός “ζεστού” on-boarding νέων εργαζομένων [Μέρος Α’]


Λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις προσπάθειες και την επένδυση που απαιτείται για την προσέλκυση και πρόσληψη ταλέντων σήμερα, θα μπορούσε να μας αφήνει έκπληκτους το πόσο λίγη σημασία δίνεται στην ένταξη αυτών μέσα σε έναν οργανισμό.

Για την ακρίβεια, αυτό που όντως συμβαίνει είναι παντελώς οξύμωρο. Τις περισσότερες φορές, εξασκούνται άκρως αντίθετες πρακτικές από αυτές που θα έπρεπε να «περιβάλλουν» και να καλωσορίζουν τους νεοεισερχόμενους, περιμένοντας από αυτούς να βουτήξουν και να επιβιώσουν σε «βαθιά νερά». Αν όμως, σκεφτούμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα τμήματα στελέχωσης σήμερα – πόσο μάλλον σε εταιρείες στον κλάδο της τεχνολογίας, οι περισσότεροι οργανισμοί θα μετάνιωναν και θα άλλαζαν σίγουρα την κουλτούρα τους επ’ αυτού.

Οργανισμοί που θεωρούνται επιτυχημένοι σήμερα, στην εγχώρια αλλά και στην αγορά του εξωτερικού, επενδύουν σημαντικά στη διάγνωση και αντιμετώπιση της χαμηλής απόδοσης των εργαζομένων, αλλά και της αποχώρησης τους (turnover). Ενισχύοντας τους νεοεισερχομένους με κίνητρα, φροντίζοντας την σωστή ένταξή τους στο νέο περιβάλλον και την κουλτούρα της επιχείρησης, καθώς και με την ενεργή υποστήριξή τους μέχρι να γίνουν παραγωγικοί, αλλά και όταν αντιμετωπίζουν θέματα κατά την εργασία τους, είναι λίγα από αυτά που μπορεί να διασφαλίσει ένας οργανισμούς για αυτούς. Αυτό, «γυρνάει πίσω» στο recruitment. Όπως έλεγαν κι οι παλιοί: «κλείνει την κάνουλα του turnover”.

Κι ίσως έχει νόημα εδώ να διευκρινίσουμε τί σημαίνει ακριβώς, «σωστή ένταξή τους στο νέο περιβάλλον και την κουλτούρα της επιχείρησης». Οι ενέργειες που πλαισιώνουν μια σωστή ένταξη, δεν αφορούν σε μια λίστα που απλά πρέπει να εκτελεστεί και να διαγραφεί το συντομότερο δυνατόν, ως ολοκληρωμένο task. Αντιθέτως, είναι μια διαδικασία που οφείλει να είναι μέρος της βελτιστοποίησης της απόδοσης των εργαζομένων και της ενεργούς εμπλοκής τους (engagement). Άλλωστε, μην έχετε προσδοκίες ότι το προσωπικό θα έχει τη δυνατότητα να μπορέσει στους ίδιους χρόνους και με τον ίδιο τρόπο να αντιληφθεί τις δεξιότητες που απαιτούνται στην καθημερινότητά του, πόσο μάλλον, την δικτύωση και την συμμετοχή του στα «κοινά» της εταιρείας.

  1. Σαφής εικόνα Αντικειμένου

Ας καταμετρήσουμε τα βήματα μαζί, ένα – ένα. Λογικά, σε ένα ιδεατό σκηνικό στελέχωσης προσωπικού, οι ενέργειες που πραγματοποιούνται ξεκινούν από ένα αναλυτικό job description και συμπληρωματικά, μια αξιολόγηση του υποψηφίου που ταίριαζε στη θέση. Οι υποψήφιοί σας πιθανότατα έχουν περάσει από συνέντευξη από το τμήμα Στελέχωσης Προσωπικού, τον προϊστάμενο του τμήματος της θέσης που χρειάζεται να καλυφθεί, κι ίσως από επιπλέον μέλη της ομάδας του. Επιστρέφοντας στο ιδεατό σκηνικό στελέχωσης, ο υποψήφιός σας κάθεται στην θέση εργασίας του την 1η ημέρα και ξεκινάει με full απόδοση.

Σαν Χριστουγεννιάτικο παραμύθι δεν ακούγεται;

[…η συνέχεια στο επόμενο newsletter]

Της Έθελ Αγγελάτου
Copyright: www.shutterstock.com


Η σημασία ενός “ζεστού” on-boarding νέων εργαζομένων [Μέρος Α’]

Leave a Reply