Μείωση μισθού κατά 50%: αποτελεί τελικά πληγή ή λύση;

salary cut
Ο εργασιακός κόσμος έχει αναστατωθεί από αυτό που ανακοινώθηκε περί μείωσης μισθών 50%. Τι ακριβώς ισχύει; Θα εφαρμοστεί; Και αν ναι, πώς;

Δυστυχώς, σε τέτοιες μέρες που πρέπει να ενημερωνόμαστε υπεύθυνα, υπάρχουν αρκετά φαινόμενα παραπληροφόρησης. Ακούστηκε ότι θα ισχύσει μείωση μισθών στον ιδιωτικό τομέα κατά 50%. Και φυσικά έχει προκαλέσει αναστάτωση.

Η αλήθεια είναι: μείωση μισθού -αυτή καθαυτή- δεν προβλέπεται. Προβλέπεται η δυνατότητα για κάποιες επιχειρήσεις να εφαρμόσουν εκ περιτροπής εργασία, δηλαδή να δουλεύουν οι εργαζόμενοί τους εκ περιτροπής (π.χ. 2 εβδομάδες τον μήνα). Αυτό, ναι θα οδηγήσει σε 50% μείωση μισθού.

Αυτό όμως γίνεται με μία προϋπόθεση (ρήτρα): να μην γίνουν απολύσεις. Στόχος είναι να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας, όσο γίνεται στο ακέραιο.

  • Το μέτρο θα αφορά τις επιχειρήσεις που πλήττονται από τη διασπορά του κορωνοϊού, βάσει ΚΑΔ (Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας). Δηλαδή σε επιχειρήσεις που δουλεύουν κανονικά, δεν θα ισχύει αυτό.
  • Διάρκεια του μέτρου: η χρονική διάρκεια της εκ περιτροπής απασχόλησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες από την έναρξη ισχύος της Πράξης Νομ. Περιεχομένου, που είναι η 20η Μαρτίου (συνεπώς έως 20 Σεπτεμβρίου).
  • Μετά τη λήξη του μέτρου, οι εργασιακές σχέσεις οφείλουν να έρθουν στην πρότερη κατάσταση και στις κανονικές απολαβές.

Είναι λοιπόν πληγή ή λύση το μέτρο αυτό που θα ανακοινωθεί σήμερα Πέμπτη 26/3; Είναι και τα δύο. Είναι φυσικά πληγή για εργαζόμενους που θα το υποστούν, όμως είναι και λύση αφού δεσμεύει τους εργοδότες να διατηρήσουν στο ακέραιο το ανθρώπινο δυναμικό τους και να μη χαθεί καμία άλλη θέση εργασίας.


Μείωση μισθού κατά 50%: αποτελεί τελικά πληγή ή λύση;

Leave a Reply