Παραδείγματα προς αποφυγήν για επιτυχημένους ηγέτες

careful with good employees
‘Η πώς να μην χάσεις τον καλό σου υπάλληλο /συνεργάτη.

Της Μίας Κόλλια

Βασικός παράγοντας επιτυχίας μίας επιτυχημένης επιχείρησης αποτελεί η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολεί. Οι ορθά προσαρμοσμένες διαδικασίες αναζήτησης και εύρεσης αξιόλογων εργαζομένων είναι μία καλή αρχή. Αλλά μόνο η αρχή. Στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, όπου οι επιλογές είναι πολυάριθμες και η προσφορά αντίστοιχη της ζήτησης, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η διατήρηση των ταλέντων από τη στιγμή που θα τα ανακαλύψουμε και έπειτα.

Παρακάτω σας παραθέτουμε τα 3 πιο συνήθη λάθη που παρατηρούνται από την πλευρά της ηγεσίας και οδηγούν στην απώλεια πολύτιμου δυναμικού.

  • Η υπερφόρτωση των ικανών και των άριστων.

Ένα από τα συνηθέστερα λάθη καθώς πολλές φορές, πάνω στον φόρτο και τη βιασύνη της εργασιακής καθημερινότητας, συμβαίνει ασυναίσθητα. Είναι πάντα δελεαστικό να στρεφόμαστε στους ικανότερους προκειμένου να γίνει η δουλειά και να γίνει σωστά. Παρ’ όλα αυτά, είναι άδικο για έναν εργαζόμενο, επειδή είναι διπλά παραγωγικός και αποτελεσματικός να επιβαρύνεται με τον διπλάσιο φόρτο εργασίας χωρίς συνήθως να απολαμβάνει διπλάσιες απολαβές. Του δημιουργούμε την αίσθηση της τιμωρίας και όχι της επιβράβευσης. Θα πρέπει να  αντιμετωπίζουμε τα κορυφαία μας στελέχη με τον σεβασμό που τους αξίζει και είναι αποδεδειγμένο ότι αυτό θα το διοχετεύσουν με τη σειρά τους στη δουλειά.

  • Δεν υπάρχει σεβασμός του προσωπικού χρόνου.

Η συστηματική απαίτηση για διευρυμένο ωράριο εργασίας και τα συνεχή τηλεφωνήματα έκτος ωραρίου γραφείου είναι μία πραγματικότητα, ειδικά στη χώρα μας, η οποία όμως αντιπροσωπεύει μια εργασιακή κουλτούρα παλαιότερων εποχών που θα πρέπει να εξαλειφθεί. Η διαχείριση της ισορροπίας μεταξύ εργασιακού και προσωπικού χρόνου είναι μία κοινή και συνεχής μάχη για τους σύγχρονους εργαζόμενους.

Σαν ηγέτες δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν οι εργαζόμενοι μας αισθάνονται ικανοποιημένοι από τη ζωή τους έξω από το γραφείο, είναι αποδεδειγμένο ότι αποδίδουν σε υψηλότερο βαθμό στην εργασία τους. Επιπροσθέτως, όταν μιλάμε για αξιόλογα και ταλαντούχα στελέχη, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε ότι η απόκτηση των ικανοτήτων και της εμπειρίας που διοχετεύουν στην εργασία τους δεν επήλθε εν μία νυκτί. Επένδυσαν πολύ χρόνο και ενέργεια και περιμένουν να απολαύσουν τους καρπούς των κόπων τους.

  • Η έλλειψη επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης.

Δεν θα ήταν αξιόλογοι και ταλαντούχοι εργαζόμενοι εάν δεν ήταν φιλόδοξοι και αεικίνητοι σαν προσωπικότητες. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε την ολοκληρωμένη εικόνα, όταν πρόκειται για ανθρώπινη επικοινωνία και συναναστροφή. Τα κορυφαία μας στελέχη είναι στη πλειονότητά τους, αν όχι στο σύνολο τους, άνθρωποι με φιλοδοξίες και έντονη ανάγκη για επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη. Τόσο το αντικείμενο της εργασίας τους όσο και το εργασιακό περιβάλλον που τους παρέχουμε θα πρέπει να καλύπτει αυτές τις ανάγκες τους. Δεν είναι τυχαίο το ότι πολλά υψηλόβαθμα στελέχη αφήνουν  την ασφάλεια και τις απόλαβες των μεγάλων πολυεθνικών προκειμένου να συμμετέχουν σε start-up εταιρίες.

Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash


Παραδείγματα προς αποφυγήν για επιτυχημένους ηγέτες
Tagged on:     

Leave a Reply