Ξεκίνησε επισήμως το πρόγραμμα 100.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας

100000 theseis ergasias
Από 1η Οκτωβρίου βρίσκεται σε ισχύ ένα πρόγραμμα ανακούφισης εργοδοτών και ανέργων. Αν είστε εργοδότης, να τι πρέπει να κάνετε για να επωφεληθείτε.

Το πρόγραμμα επιδότησης 100.000 θέσεων μπήκε και επισήμως σε λειτουργία την 1/10/20.

Οι επιχειρήσεις μπορούν πλέον να συμπληρώνουν τα σχετικά έντυπα αναγγελίας πρόσληψης και υπεύθυνης δήλωσης που έχουν ανέβει στον ιστότοπο της ΕΡΓΑΝΗ και να προσλαμβάνουν νέο προσωπικό απολαμβάνοντας τα ειδικά οφέλη του νέου προγράμματος με κυριότερο όφελος την επιδότηση όλων των ασφαλιστικών εισφορών σε κάθε νέα πρόσληψη για 6 μήνες, συμπεριλαμβανομένων και των αναλογουσών εισφορών για τα δώρα και το επίδομα άδειας.

Το νέο πρόγραμμα προσφέρει ειδική μέριμνα για τους μακροχρόνια ανέργους καθώς για κάθε νέα πρόσληψη εγγεγραμμένου στα μητρώα του ΟΑΕΔ για πάνω από 12 μήνες, το κράτος θα επιδοτεί επιπλέον την νέα πρόσληψη με ποσό 200 ευρώ στον ονομαστικό του μισθό.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα;

Δικαίωμα στο πρόγραμμα έχουν επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες ή έχουν ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές τους προς το Δημόσιο και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης ένταξης στο Πρόγραμμα.

Προσοχή:

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποβάλλουν για κάθε έναν δυνητικά ωφελούμενο που επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση στο ειδικό έντυπο με τίτλο «Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση ένταξης στο ανοικτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της.

Photo by fauxels from Pexels


Ξεκίνησε επισήμως το πρόγραμμα 100.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας

Leave a Reply