Πώς κρατάς «ζεστή» μια σχέση από απόσταση (με τους εργαζόμενούς σου) [ΜΕΡΟΣ Α’]

απόσταση
Απομακρυσμένη εργασία ή αλλιώς εργασία από το σπίτι - το πιο hot θέμα των ημερών, δεν το συζητώ! Κι ενώ το εφαρμόζουν πολλές μοντέρνες επιχειρήσεις στο εξωτερικό και την Ελλάδα, παρατηρείται εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον από νεοφυείς αλλά και μικρομεσαίες τοπικές επιχειρήσεις της χώρας μας, για να μπουν δυναμικά στον ίδιο ρυθμό.

Αν, δε, εξετάσουμε επιχειρήσεις με κύριο αντικείμενό τους την πληροφορική, τις τηλεπικοινωνίες και την παροχή υπηρεσιών τεχνολογίας, θα δούμε, ειδικά λόγω των ρόλων IT που κυριαρχούν σε αυτές, ότι αυτές αποτελούν ίσως τους πρωτοπόρους σε όλο αυτό το εναλλακτικό «ρεύμα» εργασίας.

Παρ’ όλα αυτά, ενώ το συγκεκριμένο μοντέλο συμβάλλει στη μείωση λειτουργικών εξόδων, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής των εργαζομένων, μπορεί εξίσου να απειλήσει την εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης. Αν δεν τεθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές λειτουργίας και δικλείδες ασφαλείας στη διαχείριση αυτής της νέας συνθήκης, αλλά και καθημερινότητας των υπαλλήλων, μπορεί κάλλιστα να προκαλέσει αποστασιοποίηση και στα δύο μέρη, δυσκολία στις επικοινωνίες, ακόμα και λήξη της συνεργασίας τους (παραιτήσεις, απολύσεις).

Το τμήμα HR “to the rescue”!

Το πρώτο πράγμα που κάνει τη διαφορά σε έναν απομακρυσμένο εργαζόμενο, είναι η αίσθηση του #ΣυμβαίνειΤώρα. Ο εργαζόμενος δεν έχει γνώση των έκτακτων θεμάτων που προκύπτουν καθημερινά, ούτε φυσικά και τη δυνατότητα να παρευρίσκεται σε απροειδοποίητα meetings, με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων μερών ενός project. Τόσο το HR, όσο και οι Managers τμημάτων που απασχολούν απομακρυσμένους υπαλλήλους, χρειάζεται να είναι προετοιμασμένοι για τη διαχείριση μιας τέτοιας ανάγκης. Πλέον, μπορείτε να αξιοποιήσετε μια πληθώρα από κατάλληλα εργαλεία και πλατφόρμες όπου επιτρέπουν τόσο την συγκέντρωση, διαχείριση και άμεση επικοινωνία πολλών χρηστών, όσο και την cloud αποθήκευση, κοινοποίηση και επεξεργασία αρχείων (βλ. Skype, Trello, Slack, TeamViewer, Basecamp, Asana, Google Drive, OneDrive, Dropbox, κ.ά.). Έτσι, όλα τα μέλη μιας ομάδας μπορούν να έχουν live εικόνα όσων συμβαίνουν και να συμβάλλουν δυναμικά στις ανάγκες της.

Και νά σου και τα #SocialMedia! Αν νομίζετε ότι μπορείτε να ξεφύγετε από τη χρήση τους, ή ότι αυτή αφορά μόνο στις ώρες εκτός γραφείου… κάνετε λάθος! Πλέον η επικοινωνία δεν περιορίζεται στην παραδοσιακή ανταλλαγή email. Με την εξαγορά του LinkedIn από τη Microsoft, παρατηρούμε μέρα με τη μέρα την ενοποίηση αυτών των δύο software, όπου σύντομα θα γίνουν μία ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης επαφών, επικοινωνιών και δεδομένων. Μην ξεχνάμε ασφαλώς και το Yammer της Microsoft που έχει εξυπηρετήσει την επικοινωνία μεταξύ ομάδων πολλών οργανισμών ή και το Workplace του Facebook (εδώ δεν έχω ακόμα testimonials). Αυτό που έχει νόημα να θυμάστε είναι ότι αυτά τα μέσα έχουν μπει για τα καλά στη ζωή όλων, εντός και εκτός εργασίας και οπωσδήποτε (μέχρι ενός σημείου) διευκολύνουν τους διαλόγους μεταξύ μερών, με έναν όμως πιο ευχάριστο, καθημερινό (όχι τόσο τυπικό) και διασκεδαστικό τόνο.

[…η συνέχεια στην επόμενη ενότητα]

Της Έθελ Αγγελάτου

Copyright: www.shutterstock.com


Πώς κρατάς «ζεστή» μια σχέση από απόσταση (με τους εργαζόμενούς σου) [ΜΕΡΟΣ Α’]

Leave a Reply