αδήλωτη εργασία

Η αδήλωτη εργασία έχει φτάσει το 30%…

Έρευνα για την αδήλωτη εργασία και τα χαρακτηριστικά της πραγματοποιήθηκε από το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), με σκοπό να εξετάσει τους παράγοντες που προκαλούν το φαινόμενο, πού εντοπίζεται και τους λόγους επέκτασής του μέσω μορφών απασχόλησης που το ευνοούν.