Αυτοεκτίμηση

Adecco Έρευνα | Η Εργασία ως Παράγοντας Αυτοεκτίμησης

“64,8% των εργαζομένων δηλώνουν ότι η εργασία ενδυναμώνει και συμβάλλει θετικά στην αυτοεκτίμησή τους” μας λέει η έρευνα της Adecco με τίτλο “Η εργασία ως παράγοντας αυτοεκτίμησης”, σκιαγραφώντας το σημερινό εργασιακό τοπίο. Η έρευνα, διενεργήθηκε με τη χρήση ενός σύντομου…