Αυτονομία

Περισσότερες Παροχές vs. Αύξηση Μισθού – Είναι θέμα κουλτούρας.

Περισσότερες Παροχές vs. Αύξηση Μισθού – Είναι θέμα κουλτούρας.

Το Bloomberg φωνάζει πως οι εργαζόμενοι, τη σήμερον ημέρα, θα άφηναν παχυλούς μισθούς σε δευτερόλεπτα, για καλύτερα προνόμια και ένα υγιές περιβάλλον στην εργασία (πόσο οξύμωρο ακούγεται πλέον αυτό το «υγιές»;).