νόμος

Κάμερες στον χώρο εργασίας: Τι επιτρέπεται και τι όχι

Κάμερες στον χώρο εργασίας: Τι επιτρέπεται και τι όχι

Τα τελευταία χρόνια με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων τίθεται ολοένα και συχνότερα το ερώτημα για το κατά πόσον επιτρέπεται από τη νομοθεσία η εγκατάσταση καμερών στους χώρους εργασίας.