Προστασίας Δεδομένων

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

English Version of the GDPR Comliance Τι είναι ο Γενικός Κανονισμός; Ο Γενικός Κανονισμός (General Data Protection Regulation, GDPR) είναι ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αντικαθιστά τις τοπικές εθνικές νομοθεσίες (οδηγίες) σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα (π.χ. στο Ηνωμένο…